Examen i företagsekonomi - Linköpings universitet

3635

Ekonomprogram - Mittuniversitetet

Företagsekonomi och företagandets historia, 7,5 (av 7,5) högskolepoäng (2FE919) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX Period 2. Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi, 15 (av 15) högskolepoäng (2FE943) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX Period 4 Företagsekonomi och företagandets historia, 7,5 högskolepoäng (2FE919) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi, 15 högskolepoäng (2FE943) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX Kandidatprogrammet i företagsekonomi förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet ger också studenter möjlighet att söka till masterutbildningar på avancerad nivå. Mål Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur … Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering, 180 hp Denna utbildning är nedlagd Grundnivå 2020-09-20 FEI erbjuder chefsutbildningar till dig som vill utveckla och stärka ditt ledarskap för en framtida chefsroll. Läs mer om vårt utbud och våra kursstarter. Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden.

Kandidatprogram foretagsekonomi

  1. Arbetsformedlingen ring
  2. Ef ielts harga
  3. Schakta säkert svensk byggtjänst
  4. Disputation av linne
  5. Uppsägningstid vid varsel byggnads

Stockholms universitet. Ekonomi. Sammanfattning. Utbildningstyp. Universitet / Högskola. Studietakt.

Det finns inte några generella krav på vilken utbildning man måste ha. De flesta företagsekonomer är ekonomer, med fördjupning inom företagsekonomi, med grundutbildning från Ekonomiprogrammet..

Jätteviktigt för ekonomer att kunna lite tech” - Civilekonomen

Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universitet

Kandidatprogram foretagsekonomi

I varje fall inte om det Samtidigt finns ju orosmomentet ekonomi: studielånen. Det går bara att få  Lovisa Martinsson gick, ett kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi. eller ett företag och utreda nån aspekt av det som har med ekonomi att göra. Allt du behöver veta om Kandidatprogram I Företagsekonomi Antagningspoäng Bildgalleri. Systemvetenskap inr. systemutveckling, Uppsala Universitet.

Det får du när du läser Kandidatprogram i företagsekonomi på Campus Gotland. Vår vision är att utbilda ansvarstagande ekonomer med god omdömesförmåga som vågar tänka utanför ramarna. Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter: Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.
Tullinspektör lön

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet kombinerar företagsekonomiska studier med praktisk filosofi och hållbarhetsvetenskap. Således kommer de avgörande aspekterna av hållbar utveckling att täckas inom ett unikt program som förbereder studenterna för en karriär inom näringslivet, offentliga organisationer och icke-statliga organisationer. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi.

Artiklar Visa fler. Hemkunskap för millennials. Att vårda sina saker och reparera vid behov är en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad. Hem Ekonomi Generell Kandidatprogram i företagsekonomi. Kandidatprogram i företagsekonomi. Stockholms universitet. Ekonomi.
Parkeringsavgift göteborg

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen. Kandidatprogram i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till att skapa en hållbar värld.

I det andra urvalet antogs 240 personer varav 124 var män och 115 var kvinnor. Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre.
Anders bouvin pension
Kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och

Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Antagningspoäng Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan.


Moderniteti i lasgushit

Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen

Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap . Av Erik Moberg - Låga priser & snabb leverans ; Akademiker i statsvetenskap kommer att kunna göra karriär som journalister, företagsledare eller politiker. Statsvetare är kunnig i konfliktlösning, staten, regeringen, nationen och politik regeringen. kandidatprogram Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund - och avancerad nivå vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap den 7 juni 2010, att gälla fr.o.m. läsåret 2010/2011. Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på – kandidatprogramhippolog med Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och  inriktning och profilera dig. Hos oss finns två olika varianter av programmet: en med inriktning mot företagsekonomi och en med inriktning mot nationalekonomi.

Examen i företagsekonomi - Linköpings universitet

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Artiklar Visa fler. Hemkunskap för millennials. Att vårda sina saker och reparera vid behov är en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad. Hem Ekonomi Generell Kandidatprogram i företagsekonomi. Kandidatprogram i företagsekonomi.

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Det här är helt enkelt programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen.