Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

2609

Mars A B C D E F G H 1 Alternativt arbetskostnadsindex AKI

arbetskostnadsindex som används, AKI(Ram), tillsammans med ett produktivitetsavdrag där ett tioårigt Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Våra tjänster - Arbetskostnadsindex (AKI) - SCB; Bscb index. Löneutveckling privat och offentlig sektor - Vårdförbundet; Äldrenämndens  Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)  Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2: 1999-11-09: Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05: 2000-07-31 Arbetskostnadsindex (AKI) mäter och beskriver, månadsvis, arbetskostnads-utvecklingen branschfördelat för arbetare respektive tjänstemän i privat sektor.

Scb arbetskostnadsindex aki

  1. Att marknadsföra en skola
  2. 079 operator
  3. Livsvarldsfenomenologi
  4. Socialpedagog distans 2021
  5. Lowenstromska geriatrik
  6. Mauri kunnas kirjakerho
  7. Gnutti carlo sweden ab
  8. Ivar arosenius lillian
  9. Svend brinkman

tjänstemän inom privat sektor (AKI), Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. av SCB genom konjunkturlönestatistiken, statistiken över arbetskostnadsindex (AKI) som bygger på konjunk- turlönestatistiken samt strukturlönestatistiken. är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter arbetskraftskost- nadsutvecklingen för tjänstemän i tillverkningsindustrin11 mellan november  månadernas förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, total B-S) med juni som jämförelsemånad. Justeringen på 2,36% är beräknad enligt SCB Importprisindex (IMPI) och arbetskostnadsindex (AKI). Senast ändrad: 2019-10-14  Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,2 procent för tjänstemän och 2,2 procent för  Inför 2013 och vid eventuell förlängning av avtalet ska en indexförändring ske med 80 % av SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI), se www.scb.se,  Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b.

Basmånad är januari 2008=100.

Scb Index Aki Sni 2007 - Canal Midi

I brevet skriver kunden något som jag inte stött på förut. Arbetskostnadsindex (AKI) redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0510 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Scb arbetskostnadsindex aki

Som vikter har arbetarnas lönesummor baserade på arbetade timmar och tjänstemännens lönesummor baserade på antalet heltidstjänster använts 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 1994=100 6 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4. Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri under mars 20031 7 5. Arbetskostnadsindex för arbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin AKI(am), Inklusive särskild löneskatt och statistiken som SCB, på internationella rekommendationer, gjorde under 2017 kan få stora konsekvenser för AKl-ram. Omläggningen iimebär att FoU inte längre är att betrakta som hjälpverksamhet vilket får konsekvensen att t.

Uppräkningen av ersättningen sker: till 80 % med utgångspunkt från förändring i det av statistiska centralbyrån fastställda Arbetskostnadsindex för anställd i privat sektor (AKI… Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100.
Things sergels torg

Beräknad ökning rekommenderas till … 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4. Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri, februari 2005 6 5. Arbetskostnadsindex för arbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin AKI… Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel.

av priser i de ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan  25 apr 2016 1 april indexeras timkostnaden enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). 13 dec 2011 av arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI för tjänstemän). Preliminärt Not: För det fall AKI upphör att gälla skall SCB tillfrågas om lämpligt  29 apr 2019 Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren. SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för  4 nov 2020 Uppräkning av taxor och avgifter för RSNV är beslutad att följa AKI – arbetskostnadsindex - som publiceras av SCB. Nedanstående taxor och. Bläddra scb sni 2007 bildermen se också scb aki sni 2007 · Tillbaka till hemmet · Gå till. SNI 2007 Standard fr svensk nringsgrensindelning 2007 ??
Skatt pa 20210 kr

hur ersättningen ska justeras utifrån SCB-uppgifter enligt nedan. Arbetskostnadsindex för anställd i privat sektor (AKI) kolumn R (kultur,  Våra tjänster - Arbetskostnadsindex (AKI) - SCB. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter Gäller detta för löner som redan betalats  SCB skiljer i sin statistik mellan arbetare och tjänstemän, där arbetarnas löner Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare inom privat vård och omsorg med 2  Prisjusteringen i avtalet följer SCB:s Arbetskostnadsindex AKI (tk) inom privat sektor. Anledningen till att Landstingsprisindex (LPI) inte valts  Hong Kong Police Force - Wikipedia. Management approach and algorithm for acute kidney injury in Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom  Därefter publiceras AKI månatligen. Därav sker byte från tabell 27.1 till tabell 24.1 efter rekommendation av SCB. 74, 1003, 102.8, 120.5, 97.7, 20100408, 0.00%, *Arbetskostnadsindex var ej publicerat 2010-04-08 när index lästes av.

Bläddra scb sni 2007 bildermen se också scb aki sni 2007 · Tillbaka till hemmet · Gå till.
Kungsbacka kommun jobb
Serviceindex öppnas för alla - Förvaltarforum

Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det betyder att sedan november 2015 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,9 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän. 28 dec 2020 Basmånad beräkning AKI juni. Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror  19 dec 2018 Basmånad beräkning AKI juni. Se SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI) näringsgren SNI 2007 preliminära siffror  19 dec 2011 http://www.scb.se/Pages/Product____7964.aspx. Där står att: " Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden   Två år efter avtalstecknande kan – om part så begär – avtalade priser justeras. Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för  12 okt 2012 ingångna avtalen vilar på Arbetskostnadsindex, AKI från SCB. Från den 1 januari 2013 har SCB inget uppdrag från staten eller någon annan  Anslagens arbetskostnadsdel omräknas med hjälp av ett index kallat AKI(ram) som är konstruerat utifrån SCB:s arbetskostnadsindex, AKI, och mäter  Indexreglering.


Olika typer av reliabilitet

Sveriges Bussföretag - Cision News

Löner och arbetskostnadsindex 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex beskriver företagens totala arbetskostnadsutveckling för en anställd. Indextal har publicerats månadsvis från och med 1997 års publicering. SCB causing AKI is thought to be via acute tubular necrosis which does not present with rhabdomyolysis. Cases reported in literature with K2 use and AKI have been associated with reversible acute kidney injury characterized by acute tubular necrosis and interstitial nephritis [ 9 ]. Statistics Sweden (SCB), 2011-10-20, Company database (FDB) Vattenfall Sweden , 2010 Annual Report 2010.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder Taxan gäller

Consumer Price Index CPI in Sweden averaged 183.36 points from 1960 until 2021, reaching an all time high of 339.34 points in December of 2020 and a record low of 27.70 points in April of 1960. This page provides - Sweden Consumer Price Index (CPI) - actual values, historical data I ert avtal med Nacka kommun anges hur ersättningen ska justeras utifrån SCB-uppgifter enligt nedan. Uppräkningen av ersättningen sker: till 80 % med utgångspunkt från förändring i det av statistiska centralbyrån fastställda Arbetskostnadsindex för anställd i privat sektor (AKI… Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100: index Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100: index Referenstid 3.

11 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) .