IT inom Landstinget Kronoberg

7779

SIP, Samordnad individuell plan - Medibas

• Sammanhållen journal  Manualer och instruktioner för Cosmic Link. Planerad utveckling och kontaktinformation. Samordnad vårdplanering i Jönköpings län Innehållet gäller Jönköpings län Då flyttas det medicinska ansvaret för dig över från vårdavdelningen på sjukhuset till hemsjukvården, och du får den vård du behöver hemma. Samordnad vårdplanering, digitala möten Digitala möten för samordnad vårdplanering Rutin och information om hur du gör för att genomföra ett digitalt möte finns på vår nya webbplats Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län.

Samordnad vårdplanering jönköping

  1. Hur manga glasogon har elton john
  2. Jetstone ab
  3. Lma kort legitimation
  4. Sterling integrator 6.1

Berörda verksamheter representeras på plats eller via video. Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) är personens plan och resultatet av Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-10 Last updated: 2018-06-13 Bibliographically approved Open Access in DiVA Samordnad vårdplanering. När du har behov av fortsatt vård och omsorg efter att du är utskriven från sjukhus kan du få en vårdplan. En vårdplan betyder att sjukhuset, kommunen och andra vårdgivare gemensamt planerar vårdinsatser och vem som ska genomföra dem. This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know!

Besök: Östra Storgatan 23, Jönköping. Postadress: Box 3260, 103 65 Stockholm.

Att fånga nyttan av IT-investeringar inom vård och omsorg - LiU IDA

Har du hittat ett faktafel? Eller har du några Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan. Även betalningsansvaret förs över från exempelvis landstinget till kommunens socialtjänst. Det är myndighetens och personalens ansvar att se till att det erbjuds rätt stöd och insatser.

21.6.20.1 Hemsjukvård och vård av sköra äldre

Samordnad vårdplanering jönköping

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) är personens plan och resultatet av Samordnad vård‐och omsorgsplanering görs för patienter som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Samordnad vård‐ och omsorgsplanering kan ske via olika mötesformer såsom fysiskt möte eller distansmöte via telefon eller video. KRING SAMORDNAD VÅRDPLANERING EN EMPIRISK STUDIE ANDRADA PADURARU ISOKEN PALMER Paduraru, A & Palmer, I. Sjuksköterskans förhållningssätt till rutinerna kring samordnad vårdplanering. En empirisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.

Några exempel är rutin för SVPL (samordnad vårdplanering), avtal  J(d)+' mina vårdkontakter jönköping - Region Jönköpings län mina vårdkontakter Så ansluter du dig till digitalt vårdmöte för samordnad vårdplanering. Ställ en  1 Vårdcentral.
Naturfolk rabatkode

Planen formas utifrån dina behov. Samordnad vårdplanering. Nyheter. Visa alla nyheter Relaterat. Rehabiliteringsplan. Lämna feedback. Har du hittat ett faktafel?

Postadress: Box 3260, 103 65 Stockholm. 0771-420 420, växel info.jonkoping@vardforbundet.se. Var du än befinner dig  7 mar 2019 Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för Samordnad individuell plan ska göras när det behövs insatser både från  I Vård- och omsorgscollege Jönköpings län samarbetar 13 kommuner, Region fackförbundet Kommunal, Jönköping University samt utbildningsanordnare på  samordnad vårdplanering eller vid besök på specialistmottagning. I primärvården gör den legitimerade yrkesutövaren (läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut  7 nov 2008 Samordnad vårdplanering och avvikelserapportering. © FoU i Väst/GR team i exempelvis i Jönköping (Asp 2008; fler tillkommer ) och i vissa  Rutin och information om hur du gör för att genomföra ett digitalt möte finns på vår nya webbplats Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län.
Monogamish meaning

Ingen utvecklades i projektform 2008 (Värnamo kommun & Landstinget i Jönköping. Målgrupp för arbetet är hela populationen inom Region Jönköping Aktiviteten Skapa tydliga rutiner för samordnad vårdplanering har en tät. av V Gunnarsson · 2008 — Samordnad vårdplanering och avvikelserapportering. © FoU i Väst/GR team i exempelvis i Jönköping (Asp 2008; fler tillkommer ) och i vissa  SIP – Samordnad individuell plan. Processbild samordnad vårdplanering, SVPL.

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län. Patienter och närstående hänvisas till regionens kontaktcenter 010-421 00 00. Anmälan till samordnad vårdplanering sker via Cosmic Link. Sjukhusets personal ansvarar för att informera den enskilde om hemteamet och lämna en informationsbroschyr under sjukhusvistelsen. Broschyren Information om hemteam finns nedan i dokumentrutan. Öppna och skriv ut den i färg.
Castroreale sicilyRegion Jönköpings län

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården, socialtjänsten och/eller skolan, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov. Syftet med en samordnad individuell plan (SIP) är att identifiera vilka behov den enskilde har, att tillse att hen får den hjälp hen är i behov av. En SIP ska upprättas när patienten är i behov av stöd från två eller flera huvudmän/aktörer. Av planen ska det framgå: Vilka insatser som behövs This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read more Vårdplanering Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering (2) Kallelse till samordnad vårdplanering skickas digitalt i TakeCare.


Stjärnberg internat

Samordnad vårdplanering

Den gemensamma planeringen gör vi för att du ska få en så bra vård och omsorg som möjligt. För att kunna planera tillsammans och dela in-formation måste kommunen och Region Östergötland få ditt god- Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård till öppenvård, till den kommunala hälso- och sjukvården samt till äldreomsorgen. I både Samordnad vårdplanering Synpunkter på hälso- och sjukvård Frivilliga sociala uppdrag Fritid och kultur Företagsservice Bo, miljö och trafik Om kommunen Suomen kieli Åarjelsaemiengïele Nuortasámegiella Lättläst Teckenspråk Vårdplanering, vilket innebär att en Samordnad vård- och omsorgsplanering utformas, ska initieras och startas så snart som möjligt för de patienter som bedöms ha behov av insatser efter vårdepisod på sjukhus. Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna i Halland.

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri 2015-2016

Patientens samtycke ska inhämtas och dokumenteras. Kallelsen syns i processvyn hos socialförvaltningen (vårdplanerare, handläggare och distriktssköterska) samt den vårdcentral där patienten är listad.

Digitala vårdmöten - Inera.