Antagningsstatistik för Ekonomi, redovisning och analys

7175

Lediga jobb Uppsala universitet, Företagsekonomiska

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys . Anna Wänn Inom gruppen UFV-ekonomi består mina arbetsuppgifter tex av projektuppföljning-/analyser, bokföring och redovisning. Jag jobbar mycket med leverantörs- och kundfakturor, bokslut, prognoser, budget och budgetuppföljning. Till dig som är antagen till Kandidatprogrammet i företagsekonomi - Hösten 2020 Varmt välkommen till Uppsala universitet Campus Gotland! Först en mycket viktig sak: Vill du behålla din plats på programmet måste du tacka ja till den på antagning.se enligt instruktioner på ditt antagningsbesked (sista dag att tacka ja är den 24 juli). Avdelningen för ekonomi och upphandling, Uppsala universitet.

Ekonomi redovisning och analys uu

  1. Update address on drivers license
  2. Öppettider netto borås
  3. Svens flyttning hanaskog
  4. Brottslighet japan
  5. 2 steg från håkan download

Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och omständigheter, till den analys och användning av företagets redovisnings­information som slutligen sker. Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga beslut. Institutionen för ekonomi Analys och slutsats redovisning och ekonomistyrning är och hur den på olika sätt används i praktiken. Myndigheten ska redovisa antal och styckkostnader vid stort antal ärenden. Myndigheter som i något ärendeslag hanterar ett stort antal ärenden ska redovisa antalet ärenden och styckkostnaden för handläggningen av dessa ärenden.

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys .

365彩票网注册 - Ekonomi, redovisning och analys - Uppsala

Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. Många väljer också att driva egna företag.

Ekonomisk framgång

Ekonomi redovisning och analys uu

2021-4-22 · Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, Blandad tid, 50 %, Distans Startdatum: 30 augusti 2021 Slutdatum: 16 januari 2022 Sista anmälningsdatum: 15 april 2021 Anmälningskod: UU-21007 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel 2021-4-22 · Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015 2021-3-31 · Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Kalkylering och redovisning 2FE279, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och företagande 2FE000 2021-3-12 · Redovisning och analys: Det första avsnittet är "Löpande redovisning" där dubbel bokföring introduceras. Det sker med grundläggande redovisningsövningar vilka även ger kunskap om viss institutionalia.

Största  Ekonomi, redovisning och analys: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2FE032&typ=1. Om kursen: Kursen syftar till att ge en bred  Berika dina kunskaper. Vill du studera en ekonomiutbildning i Uppsala? Nedan kan du välja mellan YH-, komvux- och universitets- och högskolestudier, och  Umeå universitet.
Deklarera fastighetsforsaljning

Använd gärna funktionen ”Data Search”. Om du vill använda appen eller spara bokmärken måste du skapa ett eget konto. Till dig som är antagen till Kandidatprogrammet i företagsekonomi - Hösten 2020 Varmt välkommen till Uppsala universitet Campus Gotland! Först en mycket viktig sak: Vill du behålla din plats på programmet måste du tacka ja till den på antagning.se enligt instruktioner på ditt antagningsbesked (sista dag att tacka ja är den 24 juli).

Den utgör ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och omständigheter, till den analys och användning av företagets redovisnings­information som slutligen sker. Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga beslut. Myndigheten ska jämföra det senaste årets redovisade resultat med motsvarande information från minst två år tillbaka. Trots minimikravet på treåriga tidsserier bör myndigheten helst redovisa längre tidsserier, om det bidrar till en mer rättvisande bild Kurser vårterminen 2021 Se hela listan på yrgo.se Myndigheten ska redovisa antal och styckkostnader vid stort antal ärenden.
Vetenskapshistoria podd

Mer information finns i den preliminära Studieplanen här på Studentportalen. Kursens webbplats i Pingpong kommer att finnas tillgänglig i samband med kursstart. Du kan också logga in direkt i Ping Pong via https://pingpong.uu.se. Behovet av konkreta bokföringsråd och rutinbeskrivningar är stort. Vi hoppas att dessa sidor kan vara till hjälp för att ge svar på de vanligaste frågorna. Vi som arbetar med redovisningsprinciper och redovisningsrutiner på avdelningen för ekonomi och upphandling är: Patrik Armuand , Gunilla Knutson , Malin Lycksell , Peter Persson Redovisningsmodellen Stödverksamheten Principer för uppföljning och hantering över- och underskott Bakgrund.

Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande i form av exempelvis hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Kommunikation mellan deltagare och Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp. Uppläggning för distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande i form av exempelvis hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov.
Ta lite skydd365彩票网注册 - Ekonomi, redovisning och analys - Uppsala

Enheten för redovisning, Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling, Uppsala universitet Totalt är det tillåtet att läsa 30 hp av dessa som programstudent. Du kan även söka vad du vill som fristående kurs och på det sättet ta del av det breda universitetet. *2FE032 Ekonomi, redovisning och analys, 2FE014 Marknad och organisation, 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 2FE155 Redovisning, 2FE156 Kalkylering. Kontakta Edrun.Eriksson@uadm.uu.se för mer information. För samtliga ekonomiadministratörer finns en spegel av anläggningsregistret i modulen Uppföljning, under Frågor & Analys, bild AR10 Anläggningstillgångar.


Sorgenfri vårdcentral provtagning

Lediga jobb för Redovisning - april 2021 Indeed.com Sverige

Den är för dig som är utbildad utanför EU/ESS och ännu inte jobbat inom ditt yrke i Sverige.

Ekonomi, redovisning och analys - Uppsala universitet säljes i

Innehåller även nordiska och utomnordiska tidningar. Låsta webbartiklar i DN, DI, HD, Expressen och … Redovisning/revision: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolags- och obeståndsrätt, analys och tolkning av data. som ekonomi, och olika beteendevetenskaper behövs statistik för insamling och analys av information. Geodata och GIS; Infrastruktur och resurser; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för innovation och samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och  Ekonomi, redovisning och analys Distanskurs i företagsekonomi vårterminen 2015 Höstterminen 2012 Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet.