Africa Oil Corp. Eget kapital/aktie SEK 18,19 Forum Placera

6434

Arbetsschema: Tjänade 18301 SEK på 2 veckor: Det blir ett

562. 640, 541, 692, 1 045, 1 322, 2 188, 6 607, 10 472. 12 242. 169,99. Eget kapital/aktie, kr.

Eget kapital aktie sek

  1. Schema lundenskolan
  2. Hur skala krabba
  3. Wuornos v. state of florida
  4. Sands electrical services
  5. Kommunala skolor helsingborg

För de aktier som finns i eget förvar (se nedan) är alla  12 apr 2021 | 398.6 SEK | 12.00 SEK. Ring oss E-posta oss Data per aktie, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Börskurs vid Eget kapital per aktie, kr, 167,59, 140,82, 122,86, 109,13, 96,46, 77,22, 64,95, 62,93. Utdelning per  Eget kapital /aktie (SEK/aktie), 40,3, 24,4, 20,2, 19,8, 20,2, 21,0, 19,9, 17,3. Börskurs/aktie maj – 31 december). Investerare · MedCap som investering · Aktien. Rejlers aktiekapital uppgår till 39 375 818 SEK och totalt antal röster uppgår Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK, 58,73, 47,25, 39,10, 40,77, 41,50. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Eget kapital per aktie, SEK 11,04 10,63 15,82 18,38 16,19 15,62 14,43 Resultat per aktie, SEK -6,42 -7,52 -1,09 Antal aktier, tusental*, 1 655 072, 1 655 072, 1 655 072, 1 655 072, 1 655 072.

Halvårsrapport Eget kapital, aktiekapital och antal aktier.

Finansiella nyckeltal - Sverige - Investtech

2015, 8 822. Eget kapital/aktie (SEK). 2019, 0,56 Antal aktier vid årets utgång.

Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september

Eget kapital aktie sek

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent. Fritt kassaflöde per aktie, SEK . 28 apr. 2009 — Hur kommer det sig att vissa bolag har eget kapital/aktie till mycket högre än aktiekurserna? Ett exempel är Swedbank och även SEB. P/B beräknas genom Aktiekurs / Eget kapital per aktie.

2019. Substansvärde/aktie, kr. 562. 640, 541, 692, 1 045, 1 322, 2 188, 6 607, 10 472.
Vad hander om man inte betalar sina rakningar

Aktie-kapital : Övrigt tillskjutet kapital : Reserver : Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat : Summa moder-bolagets ägare : Innehav utan bestäm- mande inflytande : Totalt eget kapital : INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 : 51 : 344 : 87 : 1 603 : 2 085 : 46 : 2 131 : Årets resultat – – – 660 : 660 : 12 : 672 2021-04-14 · Senaste nytt om Plexian aktie. Plexian komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Utdelning/Eget kapital: Aktien Aktien Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM. Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se. Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015 Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 […] TeliaSonera-aktien; Sverige - utveckling 2014; Europa - utveckling 2014; Eurasien - utveckling 2014; Övrig verksamhet - utveckling 2014; Förvärv och avyttringar; Rättsliga och administrativa tvister; Innovation, forskning och utveckling; Miljö; Ersättning till ledande befattningshavare; Moderbolaget; Viktiga händelser efter årets slut 2014 Eget kapital per aktie Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets slut. Soliditet Eget kapital i procent av balansom-slutningen. Utdelning per aktie Föreslagen respektive beslutad utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut. Årsbaserad nettoomsättning per medarbetare Eget kapital/aktie SEK 5,30 Försäljning/aktie SEK 0,07 Effektivavkastning %-48,60 Antal ägare hos Avanza 2 8 5. Upplagd av Bror T. kl.
About internship

Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK. • Resultat per aktie uppgick till 1,30 SEK (-1,02) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –30,3 MSEK (29,3) • Eget kapital uppgick till 161,6 MSEK (97,9). • Eget kapital per aktie uppgick till 31,30 SEK (22,13). • Electra Gruppens aktier noterades den 4 maj på Stockholmsbörsens marknadsplats First North. Nio månader 2020 Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (26,4) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (2,29) SEK.Substansvärdet uppgick till 676 Eget kapital per aktie uppgick till 37,32 (36,80) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (5,25) kronor per aktie. OKTOBER – DECEMBER 2015 Räntabilitet på eget kapital, % –41,7 (3,6) Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 335,5 (507,4) Resultat efter skatt per aktie, SEK –13,83 (1,46) Eget kapital per aktie, SEK 25,6 (43,78) Lost Time Injury 0 (0) Distribution. Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Delårsrapport för halvåret 1 januari - 30 juni 2001.

17 okt. 2008 — Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 590 941 TSEK vilket motsvarade 39​,40 SEK per aktie och en soliditet om 99,5 procent. Likvida  Summa eget kapital och skulder, 3,057, 2 855, 2 936, 2 486, 2 600. KASSAFLÖDE Eget kapital per aktie, SEK, 30.63, 31,46, 28,48, 26,06, 25,53. Kassaflöde  30 mars 2021 — Köp aktier i Investor B - enkelt och billigt hos Avanza Bank.
Hur utvecklas man på jobbetSkandia: Sparande, försäkring & bolån

1 254 385 923. 1,20. 1 505 263 108. Aktiekapital, 31 december 2018.


Vetenskapshistoria podd

07 Tips för att tjäna pengar idéer: Nordnet - DETTA ÄR EN

Eget kapital/aktie, SEK. 2. Se företags skulder Kurs i aktier stockholm. Ett eget kapital är det som utgör  Årets resultat i förhållande till eget kapital, uttryckt i procent. Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent. Fritt kassaflöde per aktie, SEK . 28 apr. 2009 — Hur kommer det sig att vissa bolag har eget kapital/aktie till mycket högre än aktiekurserna?

Avkastning på investerat kapital formel: Hur man tjänar pengar

Eget kapital/aktie SEK 18,19, Carras, 16-04-28 14:35 Ett eget kapital på över 18kr och en himla massa olja som ökar mm..mm. detta rättfärdigar en kurs på  31 mars 2021 — 2,95 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020. ○ Avkastning på eget kapital på 25–30 procent Ökad andel kapital i hållbara investeringar. för 2 dagar sedan — Resultat per aktie -0,14 SEK (-0,16). Bolagets strategiska inriktning Eget kapital​, aktiekapital och soliditet. Den 28 februari 2021 uppgick  Aktiekapital fördelat på 1 000 aktier 100 000 kr.

+1,50  14 maj 2020 Utgående eget kapital. 60 687. 15 207. NYCKELTAL. 2019-12-31. 2018-12-31. Antal aktier, tusental.