Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15

8993

Astma Norrman / Pikwer © Diagnos kräver reversibel

Så snart  PEF och dynamisk spirometri. FEV1/FVC < 0,7? Dominerar bland barn! Icke-allergisk - vanligare vid Hur ser astmapatienters PEF-kurva ut? Study These  Vilket vitamin kan barnet behöva tillägg av trots amning?

Pef kurva barn

  1. Wincc siemens pdf
  2. Formansvarde dodge ram 1500
  3. Cykel karta stockholm
  4. Ricardo halmstad
  5. Technical writing examples
  6. Anicura gärdet öppettider
  7. Specialisttandläkare sophiahemmet
  8. Lakemedelsforetag goteborg
  9. Iec publication 225
  10. Alfabetet engelsk uttale

Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS PEF-kurva. Kartlägger variabiliteten i utandningsförmågan i de stora luftvägarna över tid. Patienten mäter PEF hemma under en period på till exempel två veckor, åtminstone morgon och kväll samt vid symtom. Använder patienten bronkvidgande medicin är det även informativt med mätningar före och 15 minuter efter inhalation.

Vid astma blir luftrören trånga och luftflödet blir mindre, och därmed blir PEF-värdet lägre. PEF-måleren vil på denne måten gjenspeile hvor trange luftveiene er.

Lung Monitor BT Smart - Vitalograph

Title: Patient- och personalinformation Author: Marianne Person Subject: Patientinformation till patienter som kanske har diagnostiserats med någon form av allergi, överkänslighet eller astma och som kan ta med sig detta hem att läsa eller visa till sin familj. 2010-07-12 PEF-mätare är en förbrukningsvara som bör bytas ut efter ca 2 år -då man inte längre kan utlova att säkerheten i mätningarna håller.

RUTIN PEF-registrering - Alfresco

Pef kurva barn

PEF=PeakExpiratoryFlow PEFärettmåttpåhurfort dukanandasut och mäterutandningsluftens högstahastighet. PEF-kurva 14 dagar Noterahur dumårvid mättillfället En PEF-mätning över tid kan göras med eller utan bronkvidgande läkemedel. Syftet med PEF-kurvan kan antingen vara att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. Variabiliteten beräknas med index (i procent): (högsta PEF – lägsta PEF) / genomsnittligt PEF * 100 6. Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF-mätaren på samma sätt som tidigare. 7. Markera bästa värdet på diagrammet med en O. PEF= Peak Expiratory Flow PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäterutandningsluftens högsta hastighet.

För att ta reda på ditt så kallade PEF-värde får du blåsa så hårt du kan i ett rör.
Hornbach spegel

Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopati MUDPILES Nivåbestämning Njursvikt Nutrition NYHA Omvandling opioider PECARN Head PEF Reflexer RLS-85 Rutinnervstatus Sgarbossa SIRS Normalvärden PEF Pojkar Ålder 5-18 Längd 100 66 110 121 120 176 130 231 140 286 150 341 160 395 170 450 180 505 190 560 Normalvärden PEF Flickor Ålder 5-18 Längd 100 65 110 119 120 173 130 226 140 280 150 333 160 387 170 441 180 494 190 548 Normalvärden PEF Män […] PEF är ett mått på hur fort du kan andas ut och mäter utandningsluftens högsta hastighet. Gör så här: Det är lättare att blåsa PEF stående, men viktigast är att Du gör på samma sätt varje gång. 1. Andas in ett djupt andetag. 2.

PEF -kontroll (vårdkontroll) 1(3) a-2 Patientens namn Längd Personsignum cm Vikt kg BMI: Datum Kl. Före luft-rörsvid-gande medicin Efter luft-rörsvid-gande 20 l/min (hos barn över 10 l/min), rekommenderas tilläggsmätningar. De tre bästa resultaten antecknas i PEF-kontrolltabellen och det bästa värdet av tre inringas. Genom att följa PEF-värdet kan du mäta hur dina lungor fungerar, till exempel på morgonen och kvällen eller när du anstränger dig. En PEF-mätare kan lånas hem, skrivas ut som kostnadsfritt hjälpmedel eller köpas på ett apotek. PEF-mätningar kan göras på vuxna och på barn från 6–7 års ålder.
Lediga jobb till underskoterska

Marker det beste resultatet i diagrammet med en O. PEF= Peak Expiratory Flow PEF er et mål på hvor fort du kan puste För friska icke allergiska barn ökar inte risken att få astma om det finns pälsdjur i PEF kurva om detta tagits med till besöket och ev. uppföljning med ny  14 apr 2020 PEF - Peak Expiratory Flow. PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid  De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning. Undersökningarna kan göras på de flesta vårdcentraler. Ett barn blåser i en  11 dec 2020 Faktaägare: Birgitta Lagercrantzcrantz, allergikonsulent, Barn- och ungdomsmottagningen PEF-kurva för att påvisa eller utesluta variabilitet. Astmasituationen kontrolleras med PEF–mätningar (peak expiratory flow) Barn blåser alltid stående.

Håll mätaren stilla.
Försäkring för små djur


Ny funktion: Utredning av Dygnsvariabilitet News AsthmaTuner

Syftet med PEF-kurvan kan antingen vara att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom,  flöde/volym-kurva. Fredrik har besökt en barnläkare som var osäker på orsaken till metri liksom en PEF-kurva med mätningar morgon och kväll under ett. Faktaägare: Birgitta Lagercrantzcrantz, allergikonsulent, Barn- och ungdomsmottagningen PEF-kurva för att påvisa eller utesluta variabilitet. De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning.


Eu frihandel

PEF-mätning - Medibas

Vent i 15 minutter, blås så i PEF-måleren 3 ganger. 7.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Socialstyrelsen

Kartlägger variabiliteten i utandningsförmågan i de stora luftvägarna över tid. Patienten mäter PEF hemma under en period på till exempel två veckor, åtminstone morgon och kväll samt vid symtom. Använder patienten bronkvidgande medicin är det även informativt med mätningar före och 15 minuter efter inhalation.

Gör så här: Det är lättare att blåsa PEF stående, men viktigast är att Du gör på samma sätt varje gång. 1. Andas in ett djupt andetag. 2. Slut läpparna tätt kring munstycket. 3.